İnşaat sektöründe helikopterli şap, helikopterli beton olarak ta bilinen helikopterli perdah uygulaması, helikopter adı verilen; betona istenilen düzlük ve parlaklığı veren makinalar ile yapılan, betonun daha sağlam ve daha kaliteli olmasını sağlayan bir zemin yüzey uygulamasıdır. Betonun döküm aşamasından sonra dökülen betonun istenilen sertliğe ulaşması beklenir. Yüzey sertleştirici uygulaması yapılır (isteğe göre bu uygulama yapılmayabilir). Yüzey sertleştirici uygulaması bittikten sonra betonun perdah aşaması başlar. 

Ulaşılması gereken düzlük, parlaklık ve sağlamlık elde edilene kadar bu işlem devam eder. Betona perdah yapılması daha sağlam, kaliteli, düz, parlak, temiz, homojen ve estetik bir görüntü verir. Kalıp, temel, fabrika, döşeme, bahçe, otopark, saha gibi bir çok alanda kullanılır. Helikopterli beton uygulaması ek bir şap atma maliyeti ve zaman tasarrufu sağlar. Helikopterli beton inşaat sektörünün olmazsa olmazlarındandır. Emin İnşaat & Yapı bu aşamada daima hizmetinizde ve yanınızdadır.